สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๔ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกล้วยไม้ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

รายงานประจำปี 2561

Read more

Next Tab

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดค่าแรงดันมาตรฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดค่าแรงดันมาตรฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 62

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

Read more

Warning
  • JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/html/District-4/images/about/63/th/
  • Copy failed: /var/www/html/District-4/modules/mod_slideshowck/index.html to /var/www/html/District-4/images/about/63/th/index.html