เอกสารโครงการบูรณาการ 21-22 ธ.ค.60

เอกสารประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ ในการจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีอสอร์ท จังหวัดนครนายก

>>สุขศึกษา

1.ผู้เยี่ยม 61  (1).pdf

2.ชี้แจง มฐ..pptx จริง - Copy.pdf

3.เกณฑ์มฐ. สุขศึกษา  21-23-11-61 .pdf

4.รพ.ทำอย่างไรให้ผ่าน.pptx จริง.pdf

แลกเปลี่ยน 22 ธ.ค.60.pdf

แผนงานเบาหวาน.docx

แบบฟอร์มองค์4-7,10.docx

>>กองแบบแผน

>>งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

>>นโยบายการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 61  สบส4

>>นำเสนอระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พรหมบุรี

>>บรรยายการพัฒนา มฐ ปี 61 อ สาธิต

>>แบบเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

>>แผนการดำเนินงาน 61

>>Fire_Alarm_System