Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับใช้ ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 14
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ Written by Super User 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่ตำบลสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 74