Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 Written by Super User 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดค่าแรงดันมาตรฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 79
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) Written by Super User 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 161