Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดค่าแรงดันมาตรฐาน หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 16
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) Written by Super User 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 110
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) Written by Super User 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอรราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง Written by Super User 143