ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ