ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ในการประชุมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ในการประชุมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง