ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง