ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่องโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง