ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างสัญญาณเทียม หมายเลขครุภัณฑ์ บ.858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างสัญญาณเทียม หมายเลขครุภัณฑ์ บ.858 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง