Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องกระตุกหัวใจ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมิน อสม.นักจัดการสุขภาพ และแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องช่วยหายใจ บ.1277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 383
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว5224 นนทบุรี Written by Super User 392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับใช้ ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 450