วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย สิงโห รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย สิงโห รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโครงการบูรณาการแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 โดยมี พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสิรฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีเป็นประธาน โดยครั้งนี้มีศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 ศุนย์สุขภาพจิตที่ 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 และ 7 เข้าร่วมประชุม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น