ทีมงาน สบส.4 นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจระบบวิศกรรมความปลอดภัยให้แก่ รพ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา