รายงานประจำปีงบประมาณ 2560

alt=

รายงานประจำปีงบประมาณ 2560

Read more

นโยบายการบริหารหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

alt=

นโยบายการบริหารหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

Next Tab

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับใช้ ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับใช้ ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง3055 เชียงใหม่

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่ตำบลสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่ตำบลสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

Read more