ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

ติดต่อเรา

Contact Us

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ชั้น M-2
เลขที่ 88/33 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02-1495614

โทรสาร

02-1495613

Email

hss4nonthaburi@gmail.com
saraban-hss4@hss.mail.go.th

สถานที่ตั้ง

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0