ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Law

ระบบบริการสุขภาพ

ระบบบริการสุขภาพ

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

เกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายให้ประชาชน ได้รับความคุ้มครองด้านระบบริการสุขภาพและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
88/33 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-1495614
โทรสาร 02-1495613

ศบส.4

จำนวนผู้เข้าชม
Today
7
Yesterday
0
This Month
0
Last Month
0
This Year
0
Last Year
0