ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดวิเคราะห์และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แบบ 9 จุด จำนวน 1 ชุด

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

alt=

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการด้วยวิธี e-bidding

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

Dowload>>>ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

alt=

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ

alt=

click here blueราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ

MOD_LASTWORKS_READMORE

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2559

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2559

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือธันวาคม พ.ศ.2558

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือธันวาคม พ.ศ.2558

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือพฤศจิกายน พ.ศ.2558

MOD_LASTWORKS_READMORE

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือตุลาคม พ.ศ.2558

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือตุลาคม พ.ศ.2558

MOD_LASTWORKS_READMORE