สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๔ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกล้วยไม้ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

รายงานประจำปี 2561

Read more

Next Tab

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตัดจี้กระแสไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตัดจี้กระแสไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 5224 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 5224 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กษ 5580 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กษ 5580 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 62

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

Read more